לבקשת מלגת לימודים אנא קראו את המכתב  המצורף ומלאו את טופס הבקשה אותו יש לשלוח לכתובת: naomi@tausc.co.il

כמו כן ניתן לפנות ישירות למשרדי

:פסיכו-דהרמה בקמפוס ברושים

03-6411961