לתרומה באשראי

העברה בנקאית 

עמותת לב קל לקשב פתוח

בנק הפועלים, סניף 568

 מס׳ חשבון 282019 

צ׳ק 

לפקודת לב קל לקשב פתוח

אצל: גוני חרל״פ 

מסריק 8 ת״א 6435112

levkal.pdharma@gmail.com