top of page

עמותת המלגות לב קל נולדה כיוזמה של תלמידים, מורים ואנשי צוות מבית-הספר פסיכו-דהרמה, בכוונה לסייע לכל מי שמעונין ללמוד בבית הספר, אך מתקשה בתשלום שכר הלימוד.

 

כמי שנעזרו ונעזרים בלמידה במסגרות פסיכו-דהרמה על מנת להיטיב עם חיינו, אנו מעונינים לאפשר זאת לכל הסובבים אותנו. שאיפתנו היא שכל מי שרואה ערך בלימודים ובפעילויות פסיכו-דהרמה יוכל להשתתף, ושקושי כלכלי לא יהווה מכשול.

LevKal_logo_white.png
קרן המלגות 
bottom of page